Chó mù nhìn thấy gia đình sau khi phẫu thuật để khôi phục tầm nhìn

Chó mù nhìn thấy gia đình sau khi phẫu thuật để khôi phục thị lực

Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 10 năm 2014 bởi Puppy Leaks để lại bình luận
Chó mù nhìn thấy gia đình sau khi phẫu thuật để khôi phục tầm nhìn

x

Vật nuôi

0 giây 34 giây

Trực tiếp
00:00
00:34
00:34

Duffy Terrier Ailen mất tầm nhìn vào bệnh tiểu đường. Các bác sĩ đã có thể sửa chữa tầm nhìn của anh ấy bằng phẫu thuật, ở đây, video anh ấy nhìn thấy gia đình sau khi phẫu thuật:

Bạn có thể xem thêm tại chủ đề trên Reddit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post