Chó xấu hổ (10 ảnh)

Điều gì mà điều vô dụng nhất mà con chó của bạn đã làm gần đây?

Một trong những điều tồi tệ nhất mà Ace đã làm là nhấc chân cũng như đi tiểu ngay trên cây trong nhà trong tầng hầm của cha mẹ tôi. Tôi không nói về việc đánh dấu – ý tôi là anh ấy đứng đó một lúc! Ít nhất đó là nhà của bố mẹ tôi cũng như không phải là nhà khác. Lúng túng!

Chia sẻ hình ảnh xấu hổ của con chó (hoặc mèo) của bạn với tôi qua email tại lindsay@thatmutt.com hoặc xuất bản chúng lên trang Facebook Mutt Mutt đó để xem chúng được giới thiệu trên blog vào tuần tới.

1

2

3

4

5

6

7

số 8

9

10

Gửi hình ảnh xấu hổ cho con chó của bạn đến lindsay@thatmutt.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post